BODY: EATING ONLY LIQUID/BLENDS (FOR FLAT TUMMY OR HEALTH NEEDS)

hey so I've just been taking some pictures right here in my terrorist because I want to make a video about sort of diets that I have been following I was not really a diet I was forced to follow it for health reasons and it's basically a pure red diet so you blend everything…

TẬP GYM XONG ĂN GÌ?/ĐI CHỢ VÀ NẤU MÓN HEALTHY CÙNG LINH VÀ DINO/ GET FIT WITH US

mệt thật sự TT giựt đi ớ ngón tay run run này =)))))) Xin chào tất cả mọi người :d Ngày hôm nay thì là một ngày cuối tuần Linh và anh Dino thì vừa mới tập gym xong, thì hôm nay hai anh em mình sẽ cùng nhau đi mua đồ ăn để cùng…